Powrót

      Projekt zmiany sposobu uzytkowania dworca PKP w Bedzinie  [Katalog]


      siwz_kontrakt_01  [Katalog]

      koncepcja rewitalizacji bulwarow nad rzeka Czarna Przemsza  [Katalog]

      Wykonanie instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie 2018  [Katalog]

      SUiKZP_Bedzin_2013  [Katalog]

      Wzmocnienie renowacja i naprawa na Zamku w Bedzinie etap I  [Katalog]

      Zaopatrzenie w ceipg - miasto Bedzin  [Katalog]

      KALEJDOSKOP HISTORII  [Katalog]

      Kredyt 10 000 000  [Katalog]

      Zabudowa dwoch separatorow z osadnikiem na terenie Miasta Bedzin oraz opracowanie operatow wodnoprawnych dla istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej W4 i W7  [Katalog]

      Przedszkole Miejskie Nr 6 - remont dachu  [Katalog]

      Zabudowa dwoch separatorow z osadnikiem na terenie Miasta Bedzin oraz opracowanie operatow wodnoprawnych dla istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej W4 i W7 - v2  [Katalog]

      Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 11 w Bedzinie Etap II  [Katalog]

      Przebudowa czesci budynku szkoly wraz z budowa nowej sali gimnastycznej z lacznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bedzinie  [Katalog]

      Plan zaopatrzenia w ceipg 2018  [Katalog]

      Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 11 w Bedzinie-Etap II oraz rozwoj edukacji przedszkolnej w Bedzinie szansa dla mlodych mieszkancow miasta na dobry start-utworzenie oddzialu przedszkolnego przy SP 11 w Bedzinie  [Katalog]

      Terenowe urzadzenia sportowe - przetarg powtorzony  [Katalog]

      Terenowe urzadzenia sportowe  [Katalog]

      Zakladanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej  [Katalog]

      siwz_kontrakt_02  [Katalog]

      Remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkol nr 2 w Bedzinie przy ul. Rewolucjonistow 18  [Katalog]

      Kredyt  [Katalog]

      siwz_kontrakt nr 02a  [Katalog]

      Remont kapitalny ulicy Okrzei w Bedzinie  [Katalog]

      Rewaloryzacja Parku Warpie i Parku przy ul. Konopnickiej  [Katalog]

      Gospodarcza Brama Slaska  [Katalog]

      Modrzejowska  [Katalog]

      Termomodernizacja  [Katalog]

      Place zabaw  [Katalog]

      przetarg Park Warpie powtorzony  [Katalog]

      Place zabaw - 2018  [Katalog]

      Wzmocnienie renowacja i naprawa obwodowego muru zewnetrznego Zamku w Bedzinie - 2018  [Katalog]

      Gospodarcza Brama Slaska - roboty budowlane  [Katalog]

      Termomodernizacja SP8  [Katalog]

      Kalejdoskop historii - maj 2014  [Katalog]

      Kielecka  [Katalog]

      Termomodernizacja PM nr 5 ul. Zwyciestwa  [Katalog]

      basen siemonska  [Katalog]

      Zagospodarowanie terenu wraz z budowa drogi dojazdowej parkingu oraz budowa infrastruktury towarzyszacej nad rzeka Czarna Przemsza  [Katalog]

      Aktualizacja projektow  [Katalog]

      Odbudowa Dolnego Zamku wraz z murami  [Katalog]

      parking - ul. Modrzejowska  [Katalog]

      Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul Skalskiego 4 w Bedzinie - zadanie 2 letnie  [Katalog]

      Budowa boiska wielofunkcyjnego biezni i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu wokol Szkoly Podstawowej nr 6 przy ulicy Konopnickiej 13 w Bedzinie  [Katalog]

      Remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkol nr 2 w Bedzinie przy ul. Rewolucjonistow 18 - ponowna publikacja  [Katalog]

      Miasto Bedzin - Bulwary Czarnej Przemszy - etap I - 2018  [Katalog]

      Dostawa mebli i sprzetu AGD - repatrianci  [Katalog]

      Projekt_budowlany_remontu_i_konserwacji_murow  [Katalog]

      Mury  [Katalog]

      basen luty 2009 r  [Katalog]

      Skatepark  [Katalog]

      Sciezki rowerowe  [Katalog]

      Roboty Budowlane - Wzgorze Zamkowe  [Katalog]

      Sterfa aktywnosci na Osiedlu Zamkowym w Bedzinie  [Katalog]

      Obsluga bankowa gminy Bedzin - 2012  [Katalog]

      Kontrakt 08  [Katalog]

      Boisko Szkola Podstawowa Nr 4  [Katalog]

      Koncepcja sciezek rowerowych  [Katalog]

      Budowa_sieci_Woda_Kanalizacja_Sanitarka_ul_WOLSKA  [Katalog]

      Wolska  [Katalog]

      Zagospodarowanie terenu wraz z budowa drogi dojazdowej parkingu oraz budowa infrastruktury towarzyszacej nad rzeke Czarna Przemsza w rejonie Brzozowica  [Katalog]

      Strefa Aktywnosci Rodzinnej  [Katalog]

      Kampania promocyjna 2012  [Katalog]

      Przedszkole Miejskie Nr 8  [Katalog]

      Budowa podjazdow dla osob niepelnosprawnych  [Katalog]

      -2019-  [Katalog]

      Modernizacja i przebudowa budynku Teatru Dzieci Zaglebia im. Jana Dormana  [Katalog]

      -2020-  [Katalog]

      Toaleta przy Potockiego  [Katalog]

      Place zabaw 2014  [Katalog]

      Wolska II  [Katalog]

      Punkt widokowy  [Katalog]

      Termomodernizacja budynku PM nr 4 w Bedzinie  [Katalog]

      Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul Skalskiego 4 w Bedzinie - 2018  [Katalog]

      Przedszkole Nr 6  [Katalog]

      Kredyt 2 200 000  [Katalog]

      siwz_kontrakt_03  [Katalog]

      Wzgorze Zamkowe  [Katalog]

      Termomodernizacja PM nr 2 ul. Turniejowa  [Katalog]

      Rozbudowa_przebudowa_i_termomodernizacja_budynku_Hotelu_OSIR  [Katalog]

      Wykonanie instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Bedzinie - 2018  [Katalog]

      Zawale  [Katalog]

      Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Bedzinie  [Katalog]


    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja   Objaśnienia skrótów
    Informacje nieudostępnione w biuletynie