Powrót

Zalacznik nr 11 - Sparwozdanie z inwestycji.pdf '341.8KB'


Zalacznik nr 9 - Opinia RIO o deficycie 2010.pdf '51.6KB'


Zalacznik nr 5 - Spawozdanie opisowe 2009 - czesc III.pdf '4.9MB'


Zalacznik nr 2 - Prognoza kwoty dlugu.pdf '526.2KB'


Zalacznik nr 4 - Sprawozdania RbNDS Rb-27S Rb-28S za I polrocze 2009.pdf '3.0MB'


Zalacznik nr 6 - Opinia RIO o informacji z wykonania budzetu za I polrocze 2010.pdf '95.1KB'


Zalacznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego.pdf '2.1MB'


Zalacznik nr 10 - Opinia banku.pdf '48.8KB'


Zalacznik nr 7 - Opinia RIO o projekcie budzetu na rok 2010.pdf '95.8KB'


Zalacznik nr 1 - Budzet Miasta na rok 2010.pdf '3.6MB'


Zalacznik nr 5 - Spawozdanie opisowe 2009 - czesc I.pdf '6.9MB'


Zalacznik nr 5 - Spawozdanie opisowe 2009 - czesc II.pdf '3.7MB'


Zalacznik nr 8 - Opinia RIO o prognozie kwoty dlugu 2010.pdf '77.1KB'    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja   Objaśnienia skrótów
    Informacje nieudostępnione w biuletynie